บริษัท บูรพา แพ็คกิ้ง วู้ด จำกัด Burapapackingwood Co., Ltd.
32/7 ม.6 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
TEL./FAX : 038-026417-9 , 038-026414
MOBILE : 081-351434-5 , 081-3514488

Website http://www.burapapackingwood.com
E-mail: burapapackingwood_bp@hotmail.com